Hej och välkomna till Envikens Hembygdsförening!Program 2020

Årsmöte 21 mars framflyttat tillsvidare pga Coronaproblematiken!
vi återkommer med ny kallelse när det kan bli aktuellt.
Styrelsen


Tel 0721768665 eller mail: envikenshembygdsforening@outlook.com
 

Med reservation för ändringar. Aktuella programpunkter visas på Facebook sidan (se nedan)