Hej och välkomna till Envikens Hembygdsförening!


Program 2018

(Med reservation för ändringar)

Görasdagarna v 27 (2 dagar)
6 juli 17.00 Fredagskväll på Görasgården Gården/servering öppnar, 19.00 Underhållning
7 juli 12.00-16.00 Barnens lördag

Hembygdsdag
5 aug 12.00-16.00 Kyrkkaffe Görasgården

Svamputflykt
Aug/Sep Svampkonsulent Anna-Greta Bengtsson leder utflykten.
Exakt datum bestäms senare

Julöppet på Görasgården
1 dec lö 14.00-18.00 Servering, musik, hantverk, försäljning