Hej och välkomna till Envikens Hembygdsförening!Program 2019

21 september Vandring Sommarvägen (samarrangemang) se sep info "Vandringsleder i Enviken"

29 september Byvandring söder om Korsvägen (Rönndalen) kl 15.00

30 november Julmarknad,  hantverk, musik, fika m m, Samarrangemang Envikens Intresseförening.

Med reservation för ändringar. Aktuella programpunkter visas på Facebook sidan (se nedan)