Hej och välkomna till Envikens Hembygdsförening!Program 2020

Medlemmarna kallas till årsmöte den 28 juni kl 15.00 vid Görasgården, om möjligt utomhus.
Vi följer FHMs råd och anvisningar, anmäl därför helst deltagande per telefon 0705735121
eller tel eller mail nedan:

Tel 0721768665 eller mail: envikenshembygdsforening@outlook.com
 
På grund av coronaproblemen är Midsommarfirande, Görasdagar m m inställda.

Görasgården kommer att vara öppen söndagar/måndagar kl 14-16 under sommaren med Cafe, fotoutställning m m.
datum: 29 juni, 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 juli, 2-3 och 9-10 augusti.
Välkomna!

Med reservation för ändringar. Aktuella programpunkter visas på Facebook sidan (se nedan)