Hej och välkomna till Envikens Hembygdsförening!Program 2019

TACK till alla besökare, utställare, musiker, hantverkare, engagerade mfl som bidragit
till årets fantastiska verksamhet.

Kom gärna med förslag på kandidat -er till hembygdsföreningens Kulturpris för insatser
inom kulturområdet i Enviksbygden. Tel 0721768665 eller mail: envikenshembygdsforening@outlook.com

Vi önskar eder alla en riktigt God och Fröjdefull Jul och ett Gott Nytt År!
Hoppas vi ses under nästa år 2020.

 

Med reservation för ändringar. Aktuella programpunkter visas på Facebook sidan (se nedan)