Information

Bakgrund
Under hösten 1971 samlades en grupp för att diskutera möjligheterna att bilda en hembygdsförening i Enviken. 31 oktober inbjöd gruppen Erik Hofrén från Dalarnas museum och sockenbor för att konstituera föreningen som därmed blev länets femtioförsta hembygds-förening.

1984 invigdes Görasgården, Envikens hembygdsgård. Gården ligger mitt emellan Nya och Gamla kyrkan i Enviksbyn.

Verksamheten
Fast återkommande i föreningens verksamhet är sommardagarna i juli. Då är Görasgården öppen för besök och varje år presenteras en utställning. Under dagarna visas olika hantverk och slöjdalster. Artister och servering är viktiga inslag under dagarna. Midsommarfirandet har fått en allt större uppslutning liksom ”Öppet Hus” veckan efter sommardagarna. Kurser anordnas återkommande och beroende på efterfrågan.

Föreningen har som ambition att gården ska vara en naturlig träffpunkt för bygdens folk och övriga besökande.

Envikens Hembygdsförening är ansluten till Sveriges Hembygdsförbund och därmed även till Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden och vilar på ideell grund.

Envikens Hembygdsföreningen verkar för att kunskapen och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.

  • att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och blir kända.
  • att värna om kulturarv, miljö, tradition och sedvänja i samband med samhällsförändringar.
  • att vårda Görasgården, vidareutveckla den och göra den lätt tillgänglig för besökande.