Skogsmuseet

På bottenvåningen av Göras Trösklada finns ett skogsmuseum, som Rune Selemark i Marnäs samlat material till under många år och skänkt till hembygdsföreningen. Där beskrivs skogsbruket i vår bygd från 1850-talet fram till mekaniseringen omkring 1960.
För skogsmuseet har föreningen fått stöd i olika former från Balungstrands Sågverk, Besparingsskogen, Falu kommun, Skogsvårdsstyrelsen, Sparbanksstiftelsen, Stiftelsen Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur och Stora Enso.
Föreningen invigde museet i den nya lokalen under sommaren 2004.

Image