Styrelse

Styrelse

Envikens Hembygdsförening Styrelse 2021

Kontakt : Tel 072-176 86 65 eller mail: envikenshembygdsforening@outlook.com

Ordinarie ledamöter i styrelsen

Waller Mikael (ordförande)

Alderback Per-Olov (vice ordförande)

Backman Anders (sekreterare)

Perols Per-Olof (kassör)

Bengtsson Anna-Greta

Brus Vivan

Julin Anna

Olars Haglund Lisbeth

Olsson Kent

Ängsås Hans

Sjödin Gudrun 

Ersättare:

Lindström Mats

Image