Matsols lada

Ladan flyttades från Matsols gård i Enviksbyn1996. Ladan lyftes med kran och kördes på trailer till den nya grunden. Renoveringen av ladan gjordes i ett ALU-projekt som bl.a omfattade en kurs i taktäckning med pärt.
2020 lades ett nytt tak av lertegel sedan pärttaket börjat läcka in. Ladan försågs med utställningsbelysning under år 2019.

Image