Forsströms stuga

Stugan skänktes av ägaren Anna Wiklund och flyttades från sin ursprungliga plats i Enviksbyn 1989. Den återställdes i ursprungligt skick och återinvigdes vid midsommar 1999, då Anna Wiklund klippte av bandet.

Renoveringen gjordes i ett ALU-projekt som bl.a. omfattade kurser i lerklining (en gammal metod att isolera hus) och taktäckning med pärt.

I boken ”Svenska Gods och Gårdar, Södra Dalarna” tryckt 1939. beskrivs stugan. Där kan man bl. a läsa att på gården fanns ”3 kor, 1 svin och 3 getter. Gården har enligt en gammal bouppteckning tillhört släkten sidan mitten av 1700-talet”. Nu ger stugan en god inblick i hur ett vanligt hem i Enviken kunde se ut på 1920-talet

Se Forsslund, Med Dalälven...del 3, band 1, s. 95, bilderna 177 och 178.

Image

FORSSTRÖMS GÅRD

Tidigare mottog hembygdsföreningen stora stugan från Forsströms gård som gåva.Vi är mycket glada över att föreningen fått detta hus, som är byggt under 1700 talet och endast genomgått mindre förändringar.
Tidigare gårdsnamnet är Knuts. Gården finns beskriven i Enviksdelen av Forsslunds Med Dalälven från källorna till havet. Det framgår att gårdskomplexet var trebyggt med fjärde sidan öppen mot landsvägen. Gårdstunet omramades av stora stugan med gaveln mot landsvägen. Ut mot landsvägen fanns sedan en källarbod och längst in på tunet en liten stuga med kök och liten kammare. Utvändigt noteras brokvist med svarvade bropelare.
1953 byggdes det moderna bostadshuset som nu står på den plats där lilla stugan fanns. Den flyttades år 1952 och finns idag att se i Grejsans fäbodar (2:a huset på höger hand vid ankomsten till fäboden). 1952 försvann också källarboden genom att landsvägen breddades.
Den gamla storstugan kommer att flyttas till Görasgården, huset är av typ enkel stuga. Stugan har en liten förstuga (farstu) och innanför denna kök och kammare. I kammaren finns såväl en liten öppen spis som en äldre liten brun kakelugn, taket är ett gipstak .
Därtill finns en oinredd kallvind. På brobräderna finns fragment av Enmanmålning, som enligt Forsslund funnits i tidigare klädstuga. Taket vilar på rundpelare, som verkar komma från en gammal brokvist kanske husets egen. Brokvisten på huset idag består av smala bukiga plank stolpar.

Hans Matsols