Medlemskap

Årsavgiften är 100 kr för enskild medlem och 150 kr för familj och kan betalas in på plusgiro 27 70 34-5. eller Swish 1231657261, Ange. följande personuppgifter vid ansökan om medlemsskap; Namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen - GDPR. Läs mer på www.datainspektionen.se . Har du frågor eller synpunkter, kontakta oss per mail;envikenshembygdsforening@outlook.com eller per telefon 070-5735121. 
För att kunna tillhandahålla medlemsskap sparar vi följande personuppgifter; Namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

Genom att delta i våra arrangemang förutsätter vi godkännande av publicering av bilder med deltagare såvitt inte annat meddelats oss.

Gåvor  till föreningen kan sättas in på samma konto.

Kontakta gärna någon i styrelsen för frågor m m.

Image
Image