Envikens hembygdsförening arrangerar en rad aktiviteter, främst sommartid med olika arrangörer. Sidan för närvarande under uppdatering.

Midsommar

Vi försöker bibehålla traditionen med att fira midsommar på Görasgården på midsommardagen. Förberedelserna görs dagen före midsommarafton, blommor plockas, björkar hämtas och kransar binds. Många händer gör att arbetet går lätt. Midsommarstången smyckas och förbereds för resning. Midsommardagens firande inleds med musik av spelmän och stången reses. Sedan följer de traditionella danserna för både barn och vuxna med ibland upp till 3 ringar runt midsommarstången.

Image

Görasdagarna

Görasdagarna i senare delen av juli är en fortsättningen av Hantverksdagarna som tidigare beskrivits. Lokala hantverkare får möjlighet att visa upp sina alster och även den teknik de använder. Sång och musik är ett viktigt inslag och under åren har många artister fått möjlighet att underhålla. Mr Udd har under många år roat både barn och vuxna på sitt alldeles speciella sätt. En mycket uppskattad aktivitet har varit dräktvisningen där Hans Matsols på ett initierat och kunnigt sätt presenterat olika dräkter.

Image